Shopping cart Košík 0 Produkt Produkty (prázdny)

Žiadne produkty

Bude určené Doručenie
0,00 € Spolu

Pokladňa

Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíka
Množstvo
Spolu
0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.
Spolu za produkty:
Spolu za doručenie:  Bude určené
Spolu
Pokračovať v nákupe Pokračovať k platbe
KLINICKÉ ŠTÚDIE KSM-66

KLINICKÉ ŠTÚDIE KSM-66

KSM-66 hodnotilo 13 klinických štúdií na ľuďoch na úrovni „zlatého štandardu“. Spolupracuje s poprednými akademickými a výskumnými inštitútmi. Všetky partnerské klinické štúdie Ixorealu dodržujú zlaté štandardy dokazovania: ich dizajn je randomizovaný, dvojito zaslepený a kontrolovaný placebom.

Aby bylinka mohla účinkovať na systémovej úrovni, potrebuje komplexný mix fytochemikálií so širokou škálou účinkov na ľudské telo. Ashwagandha je jednou z mála bylín vo svete s takou komplexnou kombináciou. Keďže ashwagandha pôsobí na systémovej úrovni, má viac ako 20 odlišných účinkov, ktoré sú opísané v učebniciach bylinnej medicíny.

Publikované klinické štúdie

1. KSM-66 ASHWAGANDHA PROTI STRESU A ÚZKOSTI

Prospektívna, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia bezpečnosti a účinnosti vysoko koncentrovaného širokospektrálneho výťažku z koreňa ashwagandhy pre úľavu od stresu a úzkosti u dospelých. Chandrasekhar, K., Kapoor, J., & Anishetty, S. 2012. Indian journal of psychological medicine, č. 34, zv. 3, s. 255.

Výsledky: Liečebná skupina, ktorej sa podával vysoko koncentrovaný, širokospektrálny výťažok z koreňa ashwagandhy, preukázala po 60 dňoch významné zníženie (P < 0,0001) skóre vo všetkých škálach hodnotenia stresu v porovnaní s placebo skupinou. Hladiny kortizolu v sére sa v skupine užívajúcej ashwagandhu významne znížili (P = 0,0006) v porovnaní s placebo skupinou. Nepriaznivé účinky boli mierne a porovnateľné v oboch skupinách. Nehlásili sa žiadne závažné nežiaduce udalosti.

Záver: Výsledky štúdie naznačujú, že vysoko koncentrovaný širokospektrálny výťažok z koreňa ashwagandhy bezpečne a účinne zlepšuje odolnosť jedinca voči stresu a tým zlepšuje pociťovanú kvalitu života.

2. KSM-66 ASHWAGANDHA PRE ÚROVEŇ TESTOSTERÓNU A SEXUÁLNE FUNKCIE U MUŽOV

Klinické hodnotenie spermatogénnej aktivity výťažku z koreňa ashwagandhy (Withania somnifera) u mužov trpiacich oligospermiou: Pilotná štúdia. Ambiye, V. R., Langade, D., Dongre, S., Aptikar, P., Kulkarni, M., & Dongre, A. 2013.  Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013.

Výsledky: Po 90 dňoch došlo k zvýšeniu počtu spermií o 167 % (9,59 ± 4,37 × 106/ml na 25,61 ± 8,6 × 106/ml), zvýšeniu objemu semena o 53 % (1,74 ± 0,58 ml na 2,76 ± 0,60 ml) a zvýšeniu pohyblivosti spermií o 57 % (18,62 ± 6,11 % na 29,19 ± 6,31 %) v porovnaní s úvodným meraním. Zlepšenie týchto parametrov v skupine liečenej placebom bolo minimálne. Navyše sa pri liečbe ashwagandhou pozorovalo významne výraznejšie zlepšenie a regulácia hodnoty testosterónu v sére v porovnaní s placebom (p < 0,001).

Záver: Predkladaná štúdia dopĺňa dôkazy o terapeutickej hodnote ashwagandhy (Withania somnifera), ktorej sa v ajurvéde prisudzuje liečenie oligospermie (zníženého počtu spermií) vedúcej k neplodnosti.

3. KSM-66 ASHWAGANDHA PRE KARDIORESPIRAČNÚ VYTRVALOSŤ

Účinnosť ashwagandhy (Withania somnifera [L.] Dunal) pre zlepšenie kardiorespiračnej vytrvalosti u zdravých fyzicky zdatných dospelých. Choudhary, B., Shetty, A., & Langade, D. G. 2015. Ayu, č. 36, zv. 1, s. 63.

Výsledky: V porovnaní s úvodnými hodnotami došlo k výraznejšiemu zvýšeniu (P < 0,0001) priemernej hodnoty VO2 max v prípade KSM-66 Ashwagandhy (n = 24) v porovnaní s placebom (n = 25) po 8 týždňoch (4,91 a 1,42 v uvedenom poradí) a po 12 týždňoch (5,67 a 1,86 v uvedenom poradí). Hodnotenie kvality života vo všetkých podoblastiach sa po 12 týždňoch významnejšie zlepšilo v skupine užívajúcej ashwagandhu v porovnaní s placebom
(P < 0,05).

Záver: Výsledky naznačujú, že výťažok z koreňa ashwagandhy posilňuje kardiorespiračnú vytrvalosť a zlepšuje kvalitu života u zdravých fyzicky zdatných dospelých.

4. KSM-66 ASHWAGANDHA PRE ÚROVEŇ TESTOSTERÓNU, SVALOVÚ SILU A ZOTAVENIE

Výskum účinkov výživových doplnkov s Withaniou somnifera na svalovú silu a zotavenie: randomizovaná kontrolovaná štúdia. Wankhede, S., Langade, D., Joshi, K., Sinha, S. R., & Bhattacharyya, S. 2015. Journal of the International Society of Sports Nutrition, č. 12, zv. 1, s. 43.

Výsledky: V porovnaní s placebo skupinou dosiahla skupina liečená ashwagandhou významné zvýšenie svalovej sily pri tlaku na lavičke (Placebo: 26,4 kg, 95 % CI, 19,5, 33,3 vs. Ashwagandha: 46,0 kg, 95 % CI 36,6, 55,5; p = 0,001) a pri cvičení s extenziou dolných končatín (Placebo: 9,8 kg, 95 % CI, 7,2, 12,3 vs. Ashwagandha: 14,5 kg, 95 % CI, 10,8, 18,2; p = 0,04) a významné zvýšenie veľkosti svalov na rukách (Placebo: 5,3 cm2, 95 % CI, 3,3, 7,2 vs. Ashwagandha: 8,6 cm2, 95 % CI, 6,9, 10,8; p = 0,01) a hrudi (Placebo: 1,4 cm, 95 % CI, 0,8, 2,0 vs. Ashwagandha: 3,3 cm, 95 % CI, 2,6, 4,1; p < 0,001). V porovnaní s placebo skupinou dosiahli subjekty užívajúce ashwagandhu takisto významne výraznejšie zníženie výskytu poškodenia svalov spôsobeného cvičením, na čo poukazovala stabilizácia hodnôt kreatínkinázy v sére (Placebo: 1307,5 U/l, 95 % CI, 1202,8, 1412,1, vs. Ashwagandha: 1462,6 U/l, 95 % CI, 1366,2, 1559,1; p = 0,03), významne výraznejšie zvýšenie hladiny testosterónu (Placebo: 18,0 ng/dl, 95 % CI, – 15,8, 51,8 vs. Ashwagandha: 96,2 ng/dl, 95 % CI, 54,7, 137,5; p = 0,004) a významne výraznejšie zníženie percenta telesného tuku (Placebo: 1,5 %, 95 % CI, 0,4 %, 2,6 % vs. Ashwagandha: 3,5 %, 95 % CI, 2,0 %, 4,9 %; p = 0,03).

Záver: Štúdia dokazuje, že dopĺňanie výživy ashwagandhou sa spája s významným nárastom svalovej hmoty a sily a ukazuje, že by ashwagandha mohla byť užitočným doplnkom k odporovému tréningovému programu.

5. KSM-66 ASHWAGANDHA PRE SEXUÁLNE FUNKCIE U ŽIEN

Účinnosť a bezpečnosť výťažku z koreňa ashwagandhy (Withania somnifera) pre zlepšenie sexuálnych funkcií u žien: Pilotná štúdia. Dongre, S., Langade, D., & Bhattacharyya, S. 2015. BioMed research international, 2015.

Výsledky: Analýza ukazuje, že liečba prípravkom HCARE vedie v porovnaní s placebom k významne výraznejšiemu zvýšeniu celkového skóre v indexe ženských sexuálnych funkcií (FSFI) (p < 0,001), čiastkového skóre FSFI pre „vzrušenie“ (p < 0,001), „lubrikáciu“ (p < 0,001), „orgazmus“ (p = 0,004) a „uspokojenie“ (p < 0,001), a tiež skóre v indexe FSDS (Female Sexual Distress Scale) (p < 0,001) a počtu úspešných sexuálnych stykov (p < 0,001) na konci liečby.

Záver: Táto štúdia preukázala, že perorálne užívanie prípravku HCARE môže zlepšiť sexuálne funkcie u zdravých žien.

6. KSM-66 ASHWAGANDHA PROTI STRESU A NA REGULÁCIU HMOTNOSTI

Regulácia telesnej hmotnosti u dospelých trpiacich chronickým stresom liečbou výťažkom z koreňa ashwagandhy: Dvojito zaslepená, randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia. Choudhary, D., Bhattacharyya, S., & Joshi, K. 2017. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, č. 22, zv. 1, s. 96 – 106.

Výsledky: KSM-66 Ashwagandha spôsobila u subjektov významné zníženie úrovne vnímaného stresu. Na konci štúdie spôsobila KSM-66 Ashwagandha zníženie skóre na škále vnímaného stresu o 32,74 % od úvodného merania v porovnaní s placebo skupinou. KSM-66 Ashwagandha u subjektov štúdie znížila túžbu jesť či nutkavé jedenie. Skóre v dotazníku nutkavého jedenia (FCQ) v oblastiach Plánovania, Pozitívneho a negatívneho posilňovania, Nedostatku ovládania, Emócií a Prostredia sa významne znížilo (P < 0,05) u subjektov užívajúcich ashwagandhu. Pozorovalo sa štatisticky významné (P < 0,05) zníženie hladiny kortizolu (stresového hormónu) v sére o 22,2 % výsledkom dopĺňania výživy KSM-66 Ashwagandhou v porovnaní s placebo skupinou. Doplnenie výživy KSM-66 Ashwagandhou vyústilo do zníženia telesnej hmotnosti (P < 0,05) o 3,0 % a BMI (P < 0,05) o 2,9 %. Doplnenie výživy KSM-66 Ashwagandhou spôsobilo významné (P < 0,05) zvýšenie skóre v Oxfordskom dotazníku šťastia a významné (P < 0,05) zníženie skóre v dotazníku TFEQ v otázkach „Nekontrolovateľného jedenia“ a „Emocionálneho jedenia“ v porovnaní s placebo skupinou.

Záver: Výsledok štúdie naznačuje, že výťažok z koreňa ashwagandhy sa môže používať na reguláciu telesnej hmotnosti u dospelých trpiacich chronickým stresom.

7. KSM-66 ASHWAGANDHA PRE PAMÄŤ A KOGNITÍVNE SCHOPNOSTI

Účinnosť a bezpečnosť výťažku z koreňa ashwagandhy (Withania somnifera (L.) Dunal) pre zlepšenie pamäti a kognitívnych funkcií. Choudhary, D., Bhattacharyya, S., & Bose, S. 2017. Journal of Dietary Supplements, s. 1 – 14. Chicago

Výsledky: Po ôsmich týždňoch štúdie sa v prípade skupiny liečenej ashwagandhou v porovnaní s placebo skupinou preukázalo významné zlepšenie okamžitej i všeobecnej pamäti, čo dokázali skóre v podtestoch Weschlerovej škály pamäti III pre logickú pamäť I (p = 0,007), verbálne asociačné páry I (p = 0,042), tváre I (p = 0,020), obrázky rodiny I (p = 0,006), logickú pamäť II (p = 0,006), verbálne asociačné páry II (p = 0,031), tváre II (p = 0,014) a obrázky rodiny II (p = 0,006). Liečebná skupina tiež zaznamenala významne výraznejšie zlepšenie výkonných funkcií, udržania pozornosti a rýchlosti spracovávania informácií, čo sa ukázalo v úlohe Eriksen Flanker (p = 0,002), Wisconsinskom teste triedenia kariet (p = 0,014), časti A Testu cesty (p = 0,006) a teste hodín podľa Mackwortha (p = 0,009).

Záver: Ashwagandha môže pomôcť posilniť okamžitú aj všeobecnú pamäť u ľudí s miernou kognitívnou poruchou a pomôcť vylepšiť výkonné funkcie, pozornosť a rýchlosť spracovávania informácií.

8. KSM-66 ASHWAGANDHA PROTI STARNUTIU

Výťažok z koreňa Withanie somnifera predlžuje život Caenorhabditis elegans. Kumar, R., Gupta, K., Saharia, K., Pradhan, D., & Subramaniam, J. R. 2013. Annals of neurosciences, č. 20, zv. 1, s. 13.

Výsledky: Pozoruhodne, hoci nedošlo k žiadnemu účinku na divoký typ červov, mutantná forma s ľudským nikotínovým acetylcholínovým receptorom, nAchR, ekvivalentom α7, ar-16, preukázala okolo 20 %-né predĺženie života pri liečbe prípravkom PI-RE.

Záver: Ashwagandha predlžuje život C. elegans.

9. KSM-66 ASHWAGANDHA A AKTIVITA TELOMERÁZY

Výťažok z koreňa Withanie somnifera posilňuje aktivitu telomerázy v ľudskej bunkovej línii HeLa. Raguraman, V., & Subramaniam, J. R. 2016. Advances in Bioscience and Biotechnology, č. 7, zv. 04, s. 199.

Výsledky: V teste TRAP sa pozorovalo, že KSM-66 Ashwagandha zvýšila aktivitu telomerázy s najvyšším posilnením na úrovni ~45% pri koncentrácii 10 – 50 μg.

Záver: Výťažok z koreňa ashwagandhy má potenciálne účinky proti starnutiu.

10. KSM-66 ASHWAGANDHA PRE FUNKCIU ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

Účinnosť a bezpečnosť výťažku z koreňa ashwagandhy u pacientov so subklinickou hypotyreózou: Dvojito zaslepená, randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia. Sharma, A. K., Basu, I., & Singh, S. 2017.The Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Výsledky: Celkom štyri subjekty (po dva z každej skupiny) odstúpili zo štúdie pred druhou návštevou. Osem týždňov liečby ashwagandhou významne zlepšilo hodnoty TSH (p < 0,001), T3 (p = 0,0031) a T4 (p = 0,0096) v sére v porovnaní s placebom. Liečba ashwagandhou účinne normalizovala ukazovatele štítnej žľazy v sére počas osemtýždňového liečebného obdobia významným spôsobom (vplyv času: TSH [p < 0,001], T3 [p < 0,001], a T4 [p < 0,001]). Štyri subjekty (8 %) (ashwagandha: 1 [4 %], placebo: 3 [12 %]) z 50 počas štúdie hlásili niekoľko miernych a dočasných nepriaznivých účinkov.

Záver: Liečba ashwagandhou môže byť prospešná pre normalizovanie ukazovateľov štítnej žľazy u pacientov so subklinickou hypotyreózou.