poradna-banner-lekar.png

Lekárska poradňa

MUDrPavel__Sacha_ProzdraviCZ.png

MUDr. Pavel Šácha

lekar@avita.sk

Vyštudoval Lekársku fakultu všeobecného lekárstva v Brne, atestáciu I. stupňa urobil v odbore pediatria v Hradci Králové. V roku 1992 opustil štátny sektor a začal sa venovať súkromnej alergológii. Od roku 1995 začal študovať homotoxikológiu v Rakúsku a systémovú informačnú terapiu VEGA v nemeckom Schiltachu. Od roku 2000 vedie vlastnú online poradňu. Na jeseň roku 2008 bol nominovaný na cenu mieru za prácu v komplementárnej medicíne v rakúskom meste Graz.

Všeobecné informácie a pokyny k využívaniu našej bezplatnej online lekárskej poradne

Poradňa nenahradzuje lekársku ordináciu. To je základná vec, ktorú si opytujúci musí vždy uvedomiť. Opytujúci dostane odpoveď, ktorá je úmerná jeho otázke. Čím je otázka všeobecnejšia, tým je všeobecnejšia odpoveď. Váš dotaz môže byť anonymný, ale napriek tomu je žiaduce, aby ste o sebe poskytli čo najviac informácií. Vek, pohlavie, charakter zamestnania, typ ochorenia, aké lieky užívate, aké sú lekárske závery vašej diagnózy. Následne by mal nasledovať popis hlavného problému a položenie špecifickej otázky – čo konkrétne potrebujete riešiť. Podľa svojich možností môžete pridať digitálnu fotografiu, oscanovanú lekársku správu a dokumenty podobného charakteru. V kompetencii AVITA online lekárskej poradne nie je odpovedať na otázky maloletým deťom a nie je možné diskutovať o chorobe alebo zdravotnom probléme inej osoby. Pri písaní nepoužívajte prosím skratky.