Predaj a osobný odber produktov v sídle spoločnosti:
AVITA INTERNATIONAL, a.s.
AVITA CENTRUM BRATISLAVA
Rádiová 45, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 44 767 480
IČ DPH: SK2022831712
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4770/B
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk
 
+ 421 2 3278 0801
 
On-line bezplatná lekárska poradňa:
 
OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok - 8:00 - 16:00
Utorok - 8:00 - 16:00
Streda - 8:00 - 16:00
Štvrtok - 8:00 - 16:00
Piatok - 8:00 - 16:00

Najväčšou prioritou sú pre nás ľudia a ich zdravie.
Ponúkame Vám príležitosť aj formou on - line konzultácie
dozvedieť sa viac o tom, ako účinne dbať o seba a svojich blízkych.

Napíšte nám, radi Vám poradíme